YUKIMURA SANADA
TAKAMORI SAIGO
NOBUNAGA ODA
KOZUKENOSUKE KIRA
MUSASHI MIYAMATO
KAISHU KATSU
YOSHIMUNE TOKUGAWA 
MASAKO HOJO
MITSUKUNI  MITO
IEYASU TOKUGAWA
YASUBE HORIBE
YUKIMURA SANADA
Back to Top